Politica de confidentialitate

SC Paint Experts SRL respecta caracterul privat și confidential al informațiilor și nu va furniza nici o informație la terțe parți cu excepția curierului sau postei.Iar in acest caz vor fi furnizate strict informațiile necesare livrării produselor către Dvs

Conform cerințelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice SC Paint Experts SRL are obligația de a administra in condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoana.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal in următoarele scopuri:
Pentru prestarea serviciilor Paint Experts în beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei noastre online;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Soluționarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
h) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile comercializate prin www.paintexpert.ro
Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesara pentru încheierea și executarea unui contract intre Paint Experts și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabila, inclusiv legislația fiscala și contabila.

In cazul in care nu sunteți de acord cu colectarea datelor Dvs pe site, in scopul menționat mai sus nu veți putea efectua o comanda on-line.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodata, aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și sa solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisa, datata și semnata la adresa de email office@paintexperts.org

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informați cat mai curând posibil.

DURATA PASTRARII DATELOR:

Paint Experts va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina Paint Experts (de ex, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

In situatia in care sunteti client si va exercitati optiunea de stergere a contului de utilizator, Paint Experts va interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului.

In acest sens, daca alegeti sa va stergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri si / sau sms-uri de acest gen.

Totusi, dorim sa va informam ca stergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate mai jos.

In cazul in care solicitati stergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, Paint Experts va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de Paint Experts pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

Creerea unui cont pe www.paintexperts.ro presupune autentificarea cu o parola securizata. Utilizatorul are acces strict la datele lui personale. In accesarea datelor Dvs personale sunt implicați numai angajații autorizați ai SC Paint Experts SRL.
Serverele și terminalele de acces ale SC Paint Experts SRL se afla in incinte securizate, la ele având acces doar persoane autorizate prin user și parola.

In cazul unui mandat judecătoresc SC Paint Experts SRL poate pune la dispoziția autorităților date cu caracter personal, numai in scopul precizat.

Imprimarea datelor Dvs pe suport de hârtie, se face doar pentru facturare și etichetarea coletelor. Curierul precum și Posta Romana fiind operatori înregistrați pentru colectarea datelor cu caracter personal. Imprimarea datelor se face doar de către persoane autorizate din cadrul firmei noastre.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA:

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Paint Experts , conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date  – dreptul de a obtine confirmarea din partea Paint Experts cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Paint Experts a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, (“dreptul de a fi uitat”) – se aplica anumite conditii; Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Paint Experts sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, in anumite conditii;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Paint Experts catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie
  – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  – in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Paint Experts sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Paint Experts poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  – in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: office@paintexperts.org